วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2552

แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเวียงชียงรุ้ง


วัดดงชัย เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มาประชุมคณะสงฆ์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และได้มอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้แก่ พระครูวสิฐวรนารถ เจ้าอาวาสวัดดงชัย เจ้าคณะตำบลทุ่งก่อ ยังเป็นที่ปราบปลื้มใจแก่คณะศรัทธาญาติโยมโดยทั่วกัน

นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นมัสการ พระครูวิสิฐวรนารถ รก.เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้งพร้อมตรวจตราข้าราชการบ้านเมือง