วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผอ.โรงเรียนดงชัยพิทยาร่วมประชุมประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่ ๓

การประชุมประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

การสัมนาเรื่องถวายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่พระสงฆ์ในโรงเรียนปริยัติธรรม

ท่าพระครูวิสิฏวรนารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงชัยพิทยา เข้าร่วมการสัมนาเรื่องถวายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่พระสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่โรงแรมลักษวรรณ์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนุโมทนาขอบคุณคุณผู้จัดละครและดาราช่อง ๓ ผู้ใจบุญทุกคน

ขออนุโมทนาขอบคุณ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และคณะผู้จัดละคร ดาราทีวีช่อง ๓ ที่ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอบน้ำฝน ปัจจัยช่วยจัดทำห้องสมุดโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา  ขอให้ท่านทั้งหลาย มีโยมหน่อง โยมตุ๊ก ดวงตา โยมก้อย โยมเป๊ก และคณะจงมีแต่ความสุขเทอญ


โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา พระปริยัติธรรมแนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เลขที่ 79 หมู่ 2  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสฯ 57210  โทร 081-9980133 โทรสาร 053953417  www.วัดดงชัย  Email. Kumedee2011@hotmail.com  ขออนุโมทนาขอบคุณ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และคณะผู้จัดละคร ดาราทีวีช่อง ๓ ที่ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอบน้ำฝน ปัจจัยช่วยจัดทำห้องสมุดโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา  ขอให้ท่านทั้งหลาย มีโยมหน่อง โยมตุ๊ก ดวงตา โยมก้อย โยมเป๊ก และคณะจงมีแต่ความสุขเทอญ

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเชียงราย พระครูวิรุฬห์วิริยธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าพบ คุณสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายยก อบจ. ชร

คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเชียงราย  พระครูวิรุฬห์วิริยธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เข้าพบ  คุณสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายยก อบจ. ชร
ร่วมแรง แข็งขัน ศรัทธาวัดดงชัยเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อนุโมทนา คุณโยมตุ๋ย,โยมเก๋.โยมกลิ้ง ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุ

ร่วมแรง แข็งขัน ศรัทธาวัดดงชัยเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อนุโมทนา คุณโยมตุ๋ย,โยมเก๋.โยมกลิ้ง ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุ


วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จบการศึกษา

ท่านพระครูวิสิษวรนารถ ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงชัยวิทยา มอบประกาศนียบัตรให้สามเณรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ.?..จำนวน.? เมื่อวันที่..เดือน...

พิธีไหว้ครู


โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผอ.วัดดงชัยพิทยา ถวาย พระรูปเทคนิคการปิดทอง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านพระครูวิสิฏวรนารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  ถวาย พระรูปเทคนิคการปิดทอง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดจากข่าวในพระราชสำนักวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
          สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยา ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าภายในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระปฏิมาประธาน ทรงประเคน เครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และทรงประเคนสิ่งของพระราชทานแด่พระอาจารย์โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถวายรายงานความเป็นมา การดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา เป็น 1 ใน 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอนชั้นนักธรรมชั้นตรี โท เอก แผนกบาลี ถึงเปรียญธรรมประโยค 5 แผนกสามัญศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสามเณรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ไทลื้อ อาข่า อีก้อ มูเซอ และสามเณรพื้นเมือง รวม 179 คน โดยเริ่มโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเมื่อปี 2551 อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทำให้สามเณรมีอาหารฉันครบ 5 หมู่ และได้รับพระราชทานนมเป็นภัตตาหารเสริม ส่งผลให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีอาจารย์เป็นฆราวาส 19 คน พระภิกษุ 15 รูป และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรแก่สถานศึกษาด้วย สมควรแก่เวลาจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย