วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผอ.โรงเรียนดงชัยพิทยาร่วมประชุมประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่ ๓

การประชุมประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

การสัมนาเรื่องถวายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่พระสงฆ์ในโรงเรียนปริยัติธรรม

ท่าพระครูวิสิฏวรนารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงชัยพิทยา เข้าร่วมการสัมนาเรื่องถวายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่พระสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่โรงแรมลักษวรรณ์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนุโมทนาขอบคุณคุณผู้จัดละครและดาราช่อง ๓ ผู้ใจบุญทุกคน

ขออนุโมทนาขอบคุณ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และคณะผู้จัดละคร ดาราทีวีช่อง ๓ ที่ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอบน้ำฝน ปัจจัยช่วยจัดทำห้องสมุดโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา  ขอให้ท่านทั้งหลาย มีโยมหน่อง โยมตุ๊ก ดวงตา โยมก้อย โยมเป๊ก และคณะจงมีแต่ความสุขเทอญ


โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา พระปริยัติธรรมแนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เลขที่ 79 หมู่ 2  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสฯ 57210  โทร 081-9980133 โทรสาร 053953417  www.วัดดงชัย  Email. Kumedee2011@hotmail.com  ขออนุโมทนาขอบคุณ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และคณะผู้จัดละคร ดาราทีวีช่อง ๓ ที่ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอบน้ำฝน ปัจจัยช่วยจัดทำห้องสมุดโรงเรียนวัดดงชัยพิทยา  ขอให้ท่านทั้งหลาย มีโยมหน่อง โยมตุ๊ก ดวงตา โยมก้อย โยมเป๊ก และคณะจงมีแต่ความสุขเทอญ

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเชียงราย พระครูวิรุฬห์วิริยธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าพบ คุณสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายยก อบจ. ชร

คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเชียงราย  พระครูวิรุฬห์วิริยธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เข้าพบ  คุณสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายยก อบจ. ชร
ร่วมแรง แข็งขัน ศรัทธาวัดดงชัยเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อนุโมทนา คุณโยมตุ๋ย,โยมเก๋.โยมกลิ้ง ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุ

ร่วมแรง แข็งขัน ศรัทธาวัดดงชัยเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อนุโมทนา คุณโยมตุ๋ย,โยมเก๋.โยมกลิ้ง ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุ