วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แปลนอาคารเรียน วัดดงชัยพิทยา
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วม บริจาคเงิน ส้างอาคารเรียนวัดดงชัย โทร ๐๘-๑๙๙๘-๐๑๓๓ มือถือ ๐๘-๖๔๑๘-๗๕๑๐ หรือโทรสาร ๐๕๓ข๙๕๓๔๑๗ ติดต่อ พระครูวิสิฐวรนารถ เจ้าอาวาสวัดดงชัยโดยตรง


2 ความคิดเห็น:

ศึกษาต่อออสเตรเลีย กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์

wisitworanart กล่าวว่า...

การให้การศึกษาให้แบบให้เปล่าท่านก็เหนื่อยนะแต่ถ้ามีความสุขกับการให้ก็ย่อมคุ้มค่าที่มีโอกาสดีดีให้คนอื่นจะได้เป็นคนที่ดีมีคุณภาพในสังคม